VỀ CHÚNG TÔI

Với hơn 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng bất động sản, Ngọc Thịnh Holdings đã và đang triển khai đầu tư nhiều dự án nhà ở thương mại với tổng quỹ đất khai thác hơn 150ha. Với trụ sở được đặt tại thành phố biển Đà Nẵng đáng sống nhất Việt Nam. Ngọc Thịnh Holdings đang ngày càng mở rộng mạng lưới đầu tư ra khắp các tỉnh thành Miền Trung – Tây Nguyên.

Với ngành nghề cốt lõi là đầu tư và phát triển bất động sản, Ngọc Thịnh Holdings đang vươn mình phát triển thêm nhiều lĩnh vực về xây dựng, bán lẻ, dịch vụ và du lịch.

Với hệ thống các công ty thành viên đa chức năng bổ trợ cho nhau, Ngọc Thịnh Holdings khẳng định sự vững vàng trong mọi xu thế phát triển của xã hội và đất nước.