LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Thành lập công ty TNHH Ngọc Thịnh Anh, ra đời chuỗi coffee Liferia, chuỗi coffee đầu tiên của người Đà Nẵng
 • Đầu tư dịch vụ F&B, du lịch
 • Hợp tác đầu tư dự án KĐT Phú Quý - Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Thành lập công ty Đầu tư xây dựng An Thịnh Hòa
 • Hợp tác đầu tư dự án khu đô thị Đại Dương Xanh, Quảng Nam
 • Hợp tác Đầu tư Dự án khu Đô thị An Phú - Quảng Nam
 • Hợp tác Đầu tư Dự án Khu đô thị Phú Thịnh - Quảng Nam
 • Hợp tác đầu tư KĐT Sunshine City Quảng Nam
 • Thành lập công ty cổ phần TMP Kontum
 • Làm Chủ Đầu tư xây dựng Khu đô thị Megacity Kontum
 • Trở thành Chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Hưng Thịnh - Quảng Nam
 • Trở thành chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị 1P.homes Vinh New Center - Nghệ An
 • Thành lập công ty Ngọc Thịnh Holdings
 • Đổi tên công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Hòa thành công ty Ngọc Thịnh Constructions
 • Thành lập công ty Ngọc Thịnh Quảng Nam