LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Năm 2016

  -Thành lập công ty TNHH Ngọc Thịnh Anh

  -Đầu tư dịch vụ F&B, du lịch

  -Hợp tác đầu tư dự án KĐT Phú Quý -Hòa Hiệp, Liên Chiểu, Đà Nẵng

 • Năm 2017

  •Thành lập công ty Đầu tư xây dựng An Thịnh Hòa
  •Hợp tác đầu tư dự án khu đô thị Đại Dương Xanh, Quảng Nam

 • Năm 2018

  •Hợp tác Đầu tư Dự án khu Đô thị An Phú -Quảng Nam

  •Hợp tác Đầu tư Dựán Khu đô thị Phú Thịnh -Quảng Nam

  •Hợp tác đầu tư KĐT Sunshine City Quảng Nam

 • Năm 2019

  •Thành lập công ty cổ phần TMP Kontum, Làm Chủ Đầu tư xây dựng Khu đô thị Megacity Kontum

  •Trở thành Chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Hưng Thịnh -Quảng Nam

  •Trở thành chủ đầu tư xây dựng Khu đô thị Sơn Hà -Nghệ An

 • Năm 2020

  -Thành lập công cty Ngọc thịnh Holdings

  -Đổi tên công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Thịnh Hòa thành công ty Ngọc Thịnh Constructions.

  -Thành lập công ty Ngọc Thịnh Quảng Nam.